Vierkantdelers

Vrijdagmiddag 1 juni 2018 werd op de Buitenwerkplaats de start van de stolpencommunity vierkantdelers ingeluid. Deze nieuwe vorm van participeren en kennisdelen voor stolpeneigenaren en –experts is een initiatief van de ‘Vrienden van de Stolp’. Wij werden lid van deze Vrienden van de Stolp in 2005, nog voordat we goed en wel bekomen waren van de schrik dat we werkelijk eigenaar waren geworden van een stolp. Een stolpboerderij, nou ja….een stolp-ruïne kan je beter zeggen, van wat ooit een stolp was geweest… hierover zal ik binnenkort eens meer vertellen.

pictures/IMG_4478.jpg

De Vrienden van de Stolp helpt eigenaren met bouwkundige en historische expertise over stolpboerderijen. Wij vroegen destijds bijvoorbeeld hun hulp bij de beoordeling van de waardevolle elementen en de bruikbaarheid van de vierkantconstructie. Wij dragen de stolp en het voortbestaan van deze iconische, monumentale gebouwen in de regio een warm hart toe en voelen ons mede verantwoordelijk daarvoor! Er zijn nog ongeveer 5000 stolpen over, maar er zijn er de afgelopen decennia evenzoveel verdwenen! Het is ook geen sinecure, zo weten wij uit ervaring om het gigantische gebouw goed te gebruiken en te onderhouden. We zijn dus steeds lid gebleven van Vrienden van de Stolp en ontvingen een tijdschrift, maar van enige interactie was al die jaren geen sprake. Daar komt nu verandering in en dat is een spannende ontwikkeling.

Het idee is dat we elkaar als community gaan inspireren en informeren over tal van onderwerpen; Duurzame installaties en materialen, herbestemmings-mogelijkheden, landschappelijke inpassing, enzovoorts. Zowel Dagobert als Maud zijn vanaf heden ambassadeur van de stolp. Wij hebben het als een eer ervaren dat de vierkantdelers van start zijn gegaan op de Buitenwerkplaats. Het enthousiasme bij andere eigenaren, experts en belangstellenden was alvast hartverwarmend!

Wat is een stolp nou eigenlijk precies? Lees meer


Starnmeerdijk 6
1488 AG Starnmeer
075 64 11 774

bereikbaarheid en parkeren

nieuwsbrief