Composer's Treat 2019: Merlijn Twaalfhoven (1976)

(for english, see below) “Hoe kan ik helpen bij een omslag naar een betere wereld?” Dit vroeg Merlijn Twaalfhoven zich af toen hij compositie studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij ging de concertzalen uit, werkte in wijken, dorpen, natuurgebieden en vermengde zo kunst en het dagelijkse leven. Hij reisde naar het Midden-Oosten, de favela’s van Rio de Janeiro en ontwikkelde muziekprojecten in vluchtelingenkampen, een zigeunerghetto, conflictgebieden en in huiskamers van Oost Jeruzalem.

Hij zag de waarde van muziek, kon mensen verbinden, vooroordelen doorbreken en nieuwe verhalen naar boven brengen. Toch zocht hij naar een manier om dit creatieve en experimentele werk midden in de samenleving te laten groeien en bloeien. Hij ervoer een dilemma: eigenzinnige ideeën zijn belangrijk, maar blijven vaak geïsoleerd en incidenteel. Je lijkt te moeten kiezen tussen main-stream worden of slechts kleine impact maken.

Zijn antwoord hierop werd The Turn Club.

Sinds september 2017 verbindt Merlijn met The Turn Club veranderaars, frisdenkers, artistieke activisten en praktisch idealisten. Samen werken zij aan een turn, een omslag in denken en handelen die persoonlijk, lokaal maar ook maatschappij-breed nodig is om de grote 21e eeuwse uitdagingen aan te kunnen pakken.

Tijdens de Composers Treat van 22 Februari  tot 3 Maart 2019 werkt Merlijn Twaalfhoven aan het Turn Manifest. Dat moet niet alleen de uitkomst worden van de vele ontmoetingen en ideeën binnen The Turn Club, maar ook een handleiding voor een praktische en betekenisvolle weg de toekomst in.

pictures/Merlijn_Twaalfhoven_-_The_Air_We_Breathe_kl.jpg

Merlijn Twaalfhoven is a Dutch composer and founder of The Turn Club, a lab for arts in society. He received a UNESCO award and collaborates with the Kronos Quartet and the New York Philharmonic. He worked in refugee camps and across dividing lines in Cyprus, Palestine and Syria, involving children, the local communities and professional musicians.

His projects explore the richness of cultural diversity and human interaction, often engaging musicians of contrasting styles, local traditions, or children in large events. He collaborates with artists, scientists, diplomats, and other idealists in new and creative ways. This results in a unique blend of sophisticated music and rough, unpolished sounds. Striving for a world without boundaries between art and society, his goal is to revive the creative and artistic potential in everyone in order to create new meaningful connections and understanding between people.

Advocating a larger role for artists in society, he has presented practical and direct ways for artists to become engaged in global issues of today such as growing inequality, climate change, and disruptive technological change at conferences such as the European Cultural Forum, Aspen Ideas Festival, TEDx Amsterdam and in universities across Europe, in the USA (Georgetown, Fordham, and Columbia) and Japan (GeiDai)

 


Starnmeerdijk 6
1488 AG Starnmeer
075 64 11 774

bereikbaarheid en parkeren

nieuwsbrief